Kristina Ozunidis – Fleeing Creatures

Fleeing Creatures
Translated from Swedish Svetlana Tot 
Cover design Dina Radoman 

Kao i mnoge drame Kristine Ozunidis i ovo je izvesnoj meri igra glasova. Predstava se odvija u nekoj vrsti pograničnog područja, u vanvremenskom, ali stvarnom stanju čekanja, u prostoru gde se priroda — drveće, korenje, insekti i divlja zemlja — ogledaju u impotentnom čovečanstvu. Priroda je ponekad pretnja, a ponekad izvor utehe i neverovatne snage, sa sopstvenim namerama i voljom koje se mogu uporediti sa grčkih bogova.