O projektu

Da li Evropa danas sanja? I kakvi su njeni snovi?

Na ova pitanja pokušava da odgovori WEDA projekat (What Europe Dreams About), povezujući snove i stvarnost u disperzivnom, a opet jedinstvenom evropskom kulturnom prostoru.
Kako snovi i stvarnost savremene Evrope koegzistiraju u modernom potrošačkom društvu, u kome se čini da su sve velike ideje i težnje stvar prošlosti, a realnost natopljena konzumerizmom, ksenofobijom i otuđenošću. To je mesto sa koga WEDA pokreće misiju dijaloga između snova i stvarnosti, i to tamo gde je dijalog najprirodniji – u drami kao najstarijem, a najviše skrajnutom književnom žanru. Drama je taj prostor u kome dijalog doslovno postaje mesto neminovne koegzistencije ideja i realnosti.

WEDA afirmiše pre svega dramu kao žanr ugrožen u recepciji modernog čitaoca, ali takođe i jezike koji su manje zastupljeni u sveukupnom evropskom nasleđu. Tako će se pod WEDA projektom naći 14 drama 7 različitih autora u 7 knjiga, napisanih na 7 “malih” evropskih jezika. Autori pripadaju različitim generacijama, ali su im zajednički visoki standardi stvaralaštva potvrđeni mnogobrojnim nagradama. Pri odabiru drama glavni kriterijumi bili su pre svega njihovi tematski okviri ali i savremenost, inovativnost i težnja ka eksperimentu, inherentni novim pozorišnim tendencijama.

WEDA projekat u realizaciji svoje misije pažljivo bira partnere, uz čiju pomoć odgovara na pitanja zajednička celokupnom evropskom prostoru. To se pre svega odnosi na prevodioce, ali i vizuelne i dramske umetnike, koje odlikuju najviši stvaralački standardi, ali i začuđenost nad pitanjem: ŠTA EVROPA SANJA?

U realizaciji i promociji projekta, WEDA osim prevoda drama i publikacije knjiga koristi i direktna sredstva komunikacije sa potencijalnom publikom, poput javnih čitanja i radionica, a projekat će biti završen postavkom jedne od drama koja će biti izabrana glasovima publike. Pozorište, kao mesto susreta različitih umetnosti, gde se materijalizuje i stapa interdisciplinarnost i intertekstualnost, jeste ono mesto sa koga WEDA vraća dramu kao ugroženi žanr u fokus publike i čitalaca.

SREBRNO DRVO, organizacija koja je osmislila i sprovodi WEDA projekat u Srbiji, jeste udruženje za multidisciplinarna istraživanja u umetnosti, koje deluje u oblasti pozorišta, vizuelnih umetnosti, literature i savremene igre. Nastalo je 2010, a od 2018. godine započinje rad u oblasti izdavaštva, sa fokusom na ugroženim žanrovima – drami, poeziji i kratkoj priči. Ključne reči koje ovu organizaciju odlikuju jesu: eksperiment, fantazija, interdisciplinarnost.

SREBRNO DRVO 2021. godine pokreće biblioteku pod nazivom PAPIRNA POZORNICA. Misija ove biblioteke se u velikoj meri poklapa sa misijom WEDA projekta – vraćanje savremene drame u fokus čitalačke publike. Iako najstariji književni rod drama u potpunosti korespondira sa ubrzanim ritmom današnjice zato što se brzo i lako čita te je veoma pogodna za savremenog čitaoca često pritisnutog nedostatkom slobodnog vremena.

U biblioteci PAPIRNA POZORNICA do sada je objavljeno pet knjiga drama evropskih autora, koje odlikuje potkovana angažovanost, kao i težnja ka eksperimentalnim formama dramskog izraza. Radi se o sledećim zbirkama drama i njihovim autorima: “Sirup sreće i druge drame” Roka Vilčnika, „San i druge drame” Juna Fosea, „Umetnici su opasni ljudi” Kateržine Rudčenkove”, „Kiša u Barseloni” Pau Miroa, „Gajimo cveće od plastike” Afonsa Kruža i „Izgubljeni i druge drame“ Evalda Palmetshofera.

Novih sedam drama koje će PAPIRNA POZORNICA objaviti u okviru WEDA projekta, samo nastavljaju izvrsnost, progresivnost i eksperimentalnost koje je ova biblioteka uzela za svoj izdavački i umetnički kredo. To su drame sledećih 7 autora iz 7 zemalja: Haralambos JANU – Kipar, Elize VILK – Rumunija, Anelis VERBEKE – Belgija, Jun FOSE – Norveška, Kristina OZUNIDIS – Švedska, Žasinto LUKAŠ PIREŠ – Portugal i David DRABEK – Češka.